SLIK ENDREDE CHIPPEN BRANSJEN

Vi har en tendens til å ta teknologi for gitt, men moderne digitale høreapparater ville ikke eksistere i dag uten den beskjedne mikrochippen.
Sjansene er at du bruker noe med en chip akkurat nå.

Mikrochippen, eller det integrerte kretsløpet er nervesystemet som kontrollerer nesten alle elektroniske enheter i verden. Den er sentral for datamaskiner, mobiltelefoner, satelitter, hjemmeelektronikk, fly, mikrobølgeovner, vaskemaskiner, iPods, biler, internettet og selvfølgelig høreapparater.

Før man oppfant chippen, brukte elektroniske enheter som datamaskiner og radioer vakuumrør eller ventiler som var uhåndterlige, tunge og de genererte en stor varmemengde samtidig som at de brukte mye strøm. I 40-årene, f.eks, brukte typiske datamaskiner over 10.000 vakuumrør og tok opp rundt 100 kvadratmeter med plass!
Med introduksjonen av transistoren i 1947, ble det plutselig mulig å fremstille elektroniske kretsløp som var raskere og mer komplekse, dette resulterte i mindre og mer effektive anordninger. Transistorer ble imidlertid opprinnelig fremstilt som individuelle komponenter og tilsluttet til andre elektroniske komponenter for å danne et kretsløp, og til sist skapte dette problemer fordi det ganske enkelt var for mange komponenter. For å gjøre kretsløpene enda raskere skulle transistorene pakkes tettere og tettere sammen.
Mikrochippen kan takke to flittige og hardtarbeidende elektronikkingeniører, Jack Kilby og Robert Noyce for sin tilblivelse. Ved en skjebnes tilskikkelse arbeidet de begge på å løse det samme problemet på omtrent samme tid i slutningen av 50-tallet, dvs. hvordan man får mer ut av mindre.

Deres løsning på transistorenes fysiske begrensninger var å pakke ikke bare transistorene, men alle de andre elektroniske komponentene som motstander, kondensatorer og dioder inn i et enkelt stykke halvledermateriale eller i en chip, alt sammen laget av det samme materialet (silikon): Dette betydde at alt kunne forbindes med hverandre og danne et komplett kretsløp.
På størrelse med en negl
Som forsknings- og utviklingsingeniør Thomas Troelsen forklarer, består chippene i dag av millioner av innbyrdes forbundne transistorer, alle pakket sammen på noen få kvadratmillimeter. "Når vi snakket om en chip, er det i virkeligheten en silikonskive, et veldig vanlig kjemisk element som er på størrelse med en fingernegl," sier han. "Fingernegler varierer i størrelse, og det gjelder også for chips. På denne silikonskiven er det bygget et nettverk av transistorer, og noen ganger andre elektroniske komponenter som danner et integrert kretsløp".

For høreapparatindustrien, har chippen vært intet mindre enn revolusjonerende. Det har ikke kun betydd en markant reduksjon i størrelsen av høreapparater, men ifølge Dr. Bob Morley Associate Professor of Electrical and Systems Engineering ved Washington University i St. Louis i USA, har chippen også radikalt forbedret lydbehandling og gitt mulighet for inkorporering av en lang rekke funksjoner. "Etterhånden som transistorer ble mindre, og vi kunne legge mer på en chip med den samme batteristrømmen, ble vi i stand til å tilføye avansert aktiv undertrykkelse av feedback (hyl) og støyreduksjonsalgoritmer."
Mer med mindre
Chips har uten tvil endret industrien radikalt. "Man kan trygt si at chips generelt, og digitale chips i særdeleshet, har revolusjonert høreapparatindustrien", sier Thomas Troelsen. "Uten analoge chips ville utviklingen ha stoppet ved 1985-nivået, og uten digitale chips ville utviklingen ha stoppet ved 1995-nivået. Grensen for hva vi kan legge inn i et høreapparat forhøyes hele tiden av den teknologiske utviklingen i halvlederindustrien, dvs. chip-produsentene."

Og denne utrolige teknologien har i siste ende gitt høreapparatbrukere enorme fordeler – ikke bare med hensyn til teknologi, men også med hensyn til design. "Chippen har gjort det mulig å ha flere funksjoner og samtidig bruke mindre strøm og mindre plass. Dette har også hatt påvirkning på høreapparatdesignen. Da chippen opptar mindre plass og bruker mindre strøm, kan høreapparatet være mindre, og batteriet kan være mindre. Dette oppfordrer til mere attraktive design,” sier Thomas Troelsen.

Bob Morley er enig i at den digitale teknologien har resultert i utvikling av høreapparater som ikke bare har en fantastisk kvalitet og bedre taleforståelse, men også er mer behagelige å bære. Det er også viktig å huske at teknologien har hatt stor innflytelse på audiologien som helhet. For fagpersonell har chipteknologien "krevd mer utdanning for å kunne tilpasse avanserte høreapparater," sier han. Men “audiografen har mange flere funksjoner, som han kan gjøre bruk av nå for å hjelpe høreapparatbrukere.” Og brukerne kan nyte fordeler som "tilpasningspresisjon og – stabilitet og komfort, takket være begrensning av maksimalt output og feedback-hyl, samt støyreduksjon og retningsmikrofoner for bedre taleforståelse."

En ting er sikkert, uten den beskjedne mikrochippen ville verden – og ikke minst høreapparatene – være veldig annerledes.

UNIQUE FLYTTER GRENSENE

UNIQUE høreapparatet har masse nye funksjoner, inklusiv 4 A/D-konvertere med et utrolig bredt input, en lydklassifiseringsfunksjon til å lytte intelligent og Wind Noise Attenuation System, som gir en markant reduksjon av vindstøy.

Har du spørsmål til våre produkter?

Kontakt oss