FRAKTALMUSIKK KAN VÆRE LØSNINGEN TIL Å FÅ BUKT MED TINNITUS

En ny undersøkelse fra Japan viser at de tonene som anvendes i Tinnitus Retraining Therapy i høy grad kan hjelpe personer med tinnitus.
I undersøkelsen, som ble foretatt av leger fra tre sykehus og øre-nese-halsklinikker i Japan, undersøkte man effektiviteten av Tinnitus Retraining Therapy (TRT) som beskytter musikk med lyder som minner om orgelmusikk eller vindharper. Musikken er forutsigbar uten å være monoton. Den er fraktal, hvilket betyr at den følger en serie av små mønstre. Ifølge undersøkelsen har disse mønstre en beroligende innvirkning på personer med tinnitus.

"Behandlingssyklusen med fraktalmusikk fører til at folk først blir bevisste om tinnitusen, og deretter om fraktalmusikken, hvilket i siste ende får dem til å føle seg avslappede, lindrede og godt tilpass," sier Dr. Yoshimasa Sekiya, en av hovedpersonene bak undersøkelsen.
Opplevelse av forbedringer
I undersøkelsen fikk klientene en lydterapienhet, f.eks. et høreapparat, og ble bedt om å registrere deres daglige bruk og fortelle om deres grad av tilfredshet. Enhetene hadde bredbåndslyd, fraktalmusikk og standard forsterkningsmuligheter. Etter 6 måneders bruk kunne forskerne konstatere forbedringer hos 92 % av de deltakerne som brukte fraktalmusikk.

Undersøkelsen siterer et tilfelle hvor en 70-årig kvinne, med alvorlig hørselstap og tinnitus, fortalte om nedsatt arbeidsevne, nedsatt appetitt og angst på grunn av tinnitus. Hun hadde tidligere prøvd forskjellige tinnitusterapier på forskjellige klinikker, men hadde ikke opplevd noen forbedring. Hun fikk både en lydterapienhet, som kombinerte høreapparat/fraktaltoner, og rådgivning under forsøksperioden og allerede etter en måned sa hun at angsten hennes var redusert. "Etter 3 måneder håndterte hun tinnitusen sin bra – selv uten enheten," fastslår undersøkelsen.

Sekiya sier at han er overrasket over hvor positivt fraktalmusikk ble mottatt av deltakerne.
I begynnelsen trodde jeg at folk lett ville komme til å kjede seg med fraktalmusikken, men i motsetning til mine forventninger fortsatte de fleste med å velge den samme musikken. Størstedelen av personer med tinnitus, som hadde problemer med den tradisjonelle behandlingen, har forbedret tinnitusen deres ved hjelp av fraktalmusikk.

FÅ UNIKE FORRETNINGSMULIGHETER MED VÅRT TINNITUSBEHANDLINGSPROGRAM

Widex er den eneste produsenten av høreapparater med et omfattende tinnitusbehandlingsprogram. Bruk det til å markedsføre klinikken din til å få et bredere kundeunderlag, og til å forbedre mulighetene dine for mersalg.

Har du spørsmål til våre produkter?

Kontakt oss