SLIK HEVES LYD-/SIGNAL-HØYDEGRENSEN

Et vanlig klagepunkt fra høreapparatbrukere er den forvrengningen eller "clipping" som finner sted ved høy volum. Heldigvis er det en løsning på vei: lyd-/signal-høyden.
Lyd-/signal-høyden kan defineres som "et høreapparats resterende dynamiske område uttrykt som forskjellen i dB SPL mellom et gitt output (f.eks. forsterkning ved brukerinnstillinger) og enhetens metningsnivå"*. På lekmannsspråk betyr det den mengde lyden som en bruker kan høre gjennom høreapparatet før clipping eller forvrengning oppstår.

"Det er området mellom de laveste lydelementer som kan overføres, og det høyeste," sier Dr. Marshall Chasin, direktør for Auditory Research på Musicians' Clinics i Canada. "For moderne høreapparaters vedkommende knytter problemet med den "begrensede lyd-/signal-høyde" seg i realiteten til høreapparatets manglende evne til å overføre intense signaler, som f.eks. musikk."
Forvrengningsproblemet
Økt lyd-/signal-høyde i høreapparater kan derfor spesielt være til glede for musikere som jevnlig utsettes for svingende lydnivåer. Hvis lyd-/signal-høyden er for lav, kan kraftigere deler av musikken medføre forvrengning som ofte ikke kan renses, sier Chasin.

Ironisk nok har moderne teknologi skapt dette problemet i stedet for å løse det. Chasin sier at analoge høreapparater fra 1980-tallet ikke hadde clipping. Forvrengning skjedde når man gikk over fra audiosignaler til digitale signaler.

"Vi har alle sett bilder av lastebiler eller dobbeldekkerbusser som har fått revet av taket når de forsøker å kjøre under en lav bro", sier Chasin. "Det er det samme med musikk. Det er ingen fordeler å hente for et "musikkprogram" hvis taket i fronten er for lavt."
Den naturlige løsningen

UNIQUE FLYTTER GRENSENE

UNIQUE høreapparatet har masse nye funksjoner, inklusiv 4 A/D-konvertere med et utrolig bredt input, en lydklassifiseringsfunksjon til å lytte intelligent og Wind Noise Attenuation System, som gir en markant reduksjon av vindstøy.

Har du spørsmål til våre produkter?

Kontakt oss