BRUKERE ANBEFALER SOUNDSENSE LEARN

SoundSense Learn er den smarte maskinlærings algoritmen i WIDEX EVOKE™
Med SoundSense Learn kan brukeren lage personlige programmer for hvordan de ønsker å høre i spesifikke lyttesituasjoner i sanntid. Lagre det og bruk det igjen senere.

Anonymiserte data viser at SoundSense Learn blir brukt til å lage ulike programetiketter spredt over ulike lyddimensjoner. Vår tilfredhetsundersøkelse viser at høreapparatbrukere synes SoundSense Learn forbedrer lyttesituasjonen. Se den grafiske informasjonen.