TruSound Softener

TruSound Softener er en algoritme for å detektere og håndtere impulsstøy.

TruSound Softener er utviklet spesielt til å minimere det ubehaget som impulslyder gir – eller transientlyder som de ofte kalles.

En nylig undersøkelse foretatt av Keidser et al. (2009) viste at transientlyder, som smelling med dører eller klirring fra bestikk, har en tendens til å bli oppfattet som mye mer plagsomt av høreapparatbrukere enn normalthørende.

Hensikten med TruSound Softener algoritmen er å gjøre transientlyder mindre plagsomme uten å fjerne dem eller gjøre dem unaturlig lave.

Hva kjennetegner transiente lyder?

Noen talelyder er også transiente. De engelske lukkelyder /p, b, t, d, k, g/ har en transient del. Når TruSound Softener ble utviklet, var det en svært viktig målsetting å sikre at forbigående tale lyden aldri måtte bli dempet av algoritmen.

Takket være Speech and Noise Envelope Characteristics Model++ i detektoren i Tru Sound Softener som måler steile helning, kan transient støy identifiseres og håndteres effektivt og sikkert, uten at talelyder på noen måter påvirkes.

Transientlyder krever spesiell behandling

Når transientlyder er så korte, har systemet veldig liten tid til å reagere før det er for sent. Det er derfor bruk for et kompresjonssystem som kan redusere forsterkningen øyeblikkelig. Det er det vi har oppnådd med oppfinnelsen av TruSound Softener.

TruSound Softener i Widex CLEAR440 og SUPER440 gjør det mulig å redusere forsterkningen øyeblikkelig, da transienter allerede detekteres i bredbåndssignalet. Dette gir systemet tid til å varsle kompresjonssystemet om at det må skiftes til en ny, ekstremt rask kompresjonsfunksjon som kan redusere forsterkningen øyeblikkelig.

Justering av forsterkning etter individuelt hørselstap

Widex' overordnede tilpasningsstrategi er at svake lyder skal være hørbare, tale skal være forståelig og kraftige lyder skal være kraftige, men ikke ubehagelige.

Vår innsats for å skape en behagelig lytteopplevelse må derfor aldri føre til at høreapparatbrukerne blir fratatt transientlyder.

Forsterkningen reduseres derfor i forhold til den enkeltes hørselstap for å gi brukerne en behagelig, men realistisk gjengivelse av de lydomgivelser de befinner seg i.

Har du spørsmål til våre produkter?

Kontakt oss