Audibility Extender appen hjelper deg med å forklare fordelene og effekten av Widex Audibility Extender med lyder og illustrasjoner.

Tap av hørbarhet av høyfrekvente lyder svekker ofte taleforståelsen og gleden ved å høre musikk og naturens lyder. Widex har utviklet Audibility Extender.

Audibility Extender fra Widex utvider hørselsområdet for personer med hørselstap.

Dette skjer ved å flytte ikke-hørbare lyder som høyfrekvente talelyder, omgivende lyder som f.eks. fuglesang, lyden fra en ringeklokke, musikk osv. til et frekvensområde hvor de er hørbare.

Lineær frekvenseksponering

Vår Audibility Extender bruker lineær frekvenstransponering. Den er lineær i den forstand at én seksjon av frekvensene flyttes til et lavere frekvensområde uten å komprimere eller forvrenge signalet.

På den måten bevares det viktige harmoniske lydforholdet. Dette betyr f.eks. i praksis at vekkerklokken din fortsatt vil høres ut som den samme vekkerklokken.

Audibility Extender er testet blant både voksne og barn i Widex' forskningsavdeling, herunder ORCA USA. Resultatene fra disse kliniske forsøkene er positive og tyder på at den lineære frekvenstransponeringen gir bedre taleforståelse og mulighet for å høre omgivende lyder.

Høyfrekvente lydene er viktige for oppfatningen av tale

Undersøkelser har vist at hvis man ikke hører høyfrekvente lyder, kan det ha en negativ innvirkning på voksnes oppfattelse av tale.

Det er også klart at et høyfrekvent hørselstap kan medføre en forsinket eller manglende utvikling av normalt språk hos barn.

Om man kan skille lydene i talespråket, avhenger mye av i hvilken grad man har tilgang til høyfrekvente lyder. For konsonanters vedkommende ligger den spektrale energien primært i det høyfrekvente området.

Fonemer som /s/, /∫/, /t/, /z/ er derfor vanskelige å skille hvis man har et hørselstap i de høye frekvensene. I muntlig engelsk, er det viktig å skille mellom /s/ og /z/, fordi disse fonemer indikerer flertall, genitiv, sammentrekninger og tredje person entall.

Ved høyfrekvent hørselstap er evnen til at skille engelske ord som høres nesten like ut, som f.eks. sip – tip – ship – chip samt but – bus – bust også forringet. Det påvirker også språkgjengivelsen med hensyn til korrekt uttale av f.eks. /s/-lyder i talespråket.

PERSONLIG AUDIBILITY EXTENDER

I COMPASS GPS tilpasningssoftwaren er Audibility Extender tilgjengelig som en funksjon til alle programmer og inputtyper – det er derfor den kalles personlig Audibility Extender.

Med den personlige Audibility Extender kan du tilby klienten din enda mer takket være 10 startfrekvenser på alle funksjonalitetsnivåer og mulighet for at Audibility Extender kan være aktiv ved alle inputtyper når brukeren lytter via spesifikke programmer.

Har du spørsmål til våre produkter?

Kontakt oss