Ensidig døvhet: Hva du trenger å vite

Ensidig døvhet (SSD) eller et betydelig hørselstap på ett øre rammer årlig 60.000 personer, alene i USA.
Ifølge en undersøkelse utført av britiske leger, er bevissthet om ensidig døvhet begrenset, selv i legeverdenen: "Kunnskap om ensidig døvhet og symptomene er urovekkende liten ... Dette resulterer ikke bare i begrensede eller forsinkede henvisninger og diagnoser, men ofte også i manglende støtte til klientene."

Hva er ensidig døvhet, og hvilke spesielle utfordringer står mennesker med ensidig døvhet overfor? Nedenfor er en oversikt med svar.
Hva er ensidig døvhet?
Ensidig døvhet er en betydelig skade av hørselen på det ene øret. Personer med ensidig døvhet har nedsatt taleforståelse av flere grunner: Manglende evne til å skille bakgrunnsstøy fra interessesignalet, manglende binaural summering og problemer med å høre interessesignalet fra siden med det døve øret.
Hvordan påvirkes personer med ensidig døvhet av denne tilstanden?
Personer med ensidig døvhet har nedsatt taleforståelse hvilket kan medføre problemer på jobben og hjemme. Ifølge en britisk undersøkelse var 24 % av personer med ensidig døvhet nødt til å gi opp jobben sin. Andre fortalte at de følte seg sosialt isolerte og ekskluderte.

Personer med ensidig døvhet har ofte vanskelig ved høre lyder som kommer fra siden med det døve øret, og har problemer i utfordrende lyttesituasjoner.
Hvordan påvirkes personer med ensidig døvhet av denne tilstanden?
Personer med ensidig døvhet har nedsatt taleforståelse hvilket kan medføre problemer på jobben og hjemme. Ifølge en britisk undersøkelse var 24 % av personer med ensidig døvhet nødt til å gi opp jobben sin. Andre fortalte at de følte seg sosialt isolerte og ekskluderte.

Personer med ensidig døvhet har ofte vanskelig ved høre lyder som kommer fra siden med det døve øret, og har problemer i utfordrende lyttesituasjoner.
24 % av personer med ensidig døvhet måtte gi opp å jobben sin
Personer med ensidig døvhet har ofte vanskelig ved høre lyder som kommer fra siden med det døve øret, og har problemer i utfordrende lyttesituasjoner.
Kan ensidig døvhet helbredes?
Ensidig døvhet kan ikke kureres, men det er mulig å hjelpe dem som lider av det. De tre vanligste løsningene:

CROS: Disse systemene sender lyd trådløst fra det døve øret til det gode øret via en sender plassert bak det døve øret. Senderen fanger opp lyder og sender dem trådløst til høreapparatet på det normalhørende øret som mottar dem. Denne løsningen er diskret, og tilpasningen er ikke-invasiv.

BiCROS: Det samme som CROS, men er utviklet til personer som er døve på det ene øret og har nedsatt hørsel på det andre øret. Her forsterker mottagerhøreapparatet også lyden på det gode øret, slik at det matcher graden av hørselstap i dette øret.

BAHA: Dette systemet er en semi-implanterbart benforankret høreapparat som fanger opp lyd fra den døve siden til cochlea ved hjelp av en benledning. Den installeres ved et operativt inngrep, og er mer synlig en CROS og BiCROS systemene.
Hvordan hjelper CROS og BiCROS systemer folk med ensidig døvhet?
CROS og BiCROS systemer hjelper personer med ensidig døvhet med bedre å kunne lokalisere lyder og skille bakgrunnsstøy. I en nylig dansk undersøkelse fant forskere frem til at de spesielle situasjoner hvor testpersonene vurderte forbedringen med CROS til å være mest signifikant, var når man følger en samtale hvor det er bakgrunnsstøy når man prater med en annen under bilkjøring, og når man deltar i en gruppesamtale.

DEN ULTIMATIVE LØSNINGEN TIL KLIENTER MED ENSIDIG DØVHET

WIDEX CROS kan tilpasses sammen med alle høreapparater i DREAM serien, enten som en CROS eller BiCROS løsning for at øke oppmerksomheten og lytteevnen.

Har du spørsmål til våre produkter?

Kontakt oss