MISTER LUFTFARTSMEDARBEIDERE HØRSELEN SIN?

Hvordan påvirker konstant utsettelse for støy luftfartsmedarbeidernes hørsel?

MISTER LUFTFARTSMEDARBEIDERE HØRSELEN SIN?

Hvordan påvirker konstant utsettelse for støy luftfartsmedarbeidernes hørsel?
Flymotorens snurring og brøling når flyet letter er en helt normal del av arbeidsdagen for kaptein Mike Cottell, som har jobbet som pilot i 25 år, og har 15.000 flytimer bak seg. Jobben har sine fordeler, men hørselstap er en av de mest ubehagelige ulempene ved det.
Kolleger, som nærmer seg avslutningen på karrieren sin, har ofte opp mot 30.000 flytimer bak seg. Hvis man omregner det til år, har de vært utsatt for konstant forhøyet støynivå i nesten 4 år
Denne konstante utsettelsen for støy kan være farlig for luftfartsmedarbeidere. Piloter, kabinansatte, mekanikere og flyplassoperatører tilbringer en stor del av arbeidstiden i støyfylte omgivelser. I dag bruker de fleste en eller annen form for beskyttelse mot bråkende jetmotorer, men det gjorde den tidligere generasjonen ikke – og det betaler de prisen for nå.

I en undersøkelse foretatt av U.S. Bureau of Labor Statistics kom luftfartsindustrien inn på en andreplass, kun overgått av metallindustrien, med den høyeste prosent av hørselstap av alle yrker.
Arbeid som flyplassoperatør, mekaniker og serviceteknikker utgjør en vesentlig del av beskjeftigelsen innen denne industrien. Disse ansatte opplever kraftig støy fra fly og risikerer derfor yrkesbetinget hørselstap.
Langvarig eksponering
Hvor mye støy blir personer som jobber med fly rent faktisk utsatt for? Forskere fra Purdue University målte lyden fra et jetfly som letter på 25 m avstand, til 150 dB – en lyd som er kraftig nok til å sprenge en trommehinne. Et jetfly som letter i 305 m avstand hadde et betydelig lavere lydnivå (100 dB), men menes likevel ikke å kunne forårsake alvorlig hørselsskade hvis man blir utsatt for det i en periode på 8 timer, hvilket er vanlig for lufthavnsoperatører og ansatte ved startbanen. Til sammenligning målte forskere en samtale i en restaurant til kun 60 dB.

Cottell sier at mange eldre piloter fra 60-tallet og 70-tallet nå har problemer med hørselen, fordi de ikke brukte beskyttelse under flyvning, eller når de gjorde sin sedvanlige kontrollrunde før flyavgang. Ikonet Boeing 727, som dengang var et av de mest populære fly, var beryktet for å være spesielt bråkende.

Det er ikke kun piloter som har lagt rygg til langvarig utsettelse for støy. Flyplassoperatører og mekanikere som jobber uten for flyet er utsatt for enda høyere støynivåer enn piloter.

I 2009 saksøkte en flyplassoperatør fra Air Canada, med held, luftfartsselskapet for det hørselstapet han fikk som følge av å være utsatt for overdreven kraftig støy under jobben med bagasjen mens flymotorene fortsatt kjørte. Han påsto også støyende transportbånd hadde bidratt til hørselstapet.

En undersøkelse foretatt i 2011, blant 327 flyvedlikeholdsansatte i Sverige, bekrefter denne risikoen*. Den viste at flyansatte – alle under 40 – hadde et større hørselstap enn en kontrollgruppe som ikke var utsatt for støy på arbeidsplassen.
Støybeskyttelse
I dag forsker man i teknologi som går ut på å utstyre fly med "aktiv støykontroll", noe som reduserer støy i hele kabinen. Teknologien fungerer ved å frembringe en trykkbølge av samme størrelse over for den uønskede lyden. Når den bølgen tilføyes, blir det mer stille i flykabinen. Det er den samme teknologien som brukes i lydreduserende headsets, og den kan brukes i flykabinens større rom.

Dessuten filtreres en stor del av den veldig kraftige støyen fra fly bort med ørepropper og kommunikasjons-headsets. Den amerikanske «Occupational Safety and Health Association» foreskriver bruk av hørselsvern på arbeidsplasser hvor støyen overstiger 85 decibel. Rob Hunter, leder for flysikkerheten i British Airline Pilots Association, sier at pilotenes hørselstap nå ikke lenger er et så stort problem, fordi bruk av hørselsvern har blitt normen.

Ifølge Hunter tyder undersøkelser på at piloter kun er tilbøyelige til å få hørselstap på ett øre fordi kommunikasjons-headsets i cockpittet typisk kun brukes på den ene siden. Piloter oppfordres nå til å bruke headsets som dekker begge ører. "Fra pilotens synspunkt, er fly ikke lenger så støyende som tidligere," avslutter han.

Til tross for slike forbedringer, må piloter og andre luftfartsansatte fortsatt ta risikoen ved utsettelse for støy alvorlig. "Det handler om langvarig eksponering for støy," sier Cottell. "I dag er det viktig å forebygge, og at alle er omfattet av reglene om helse og sikkerhet på arbeidsplassen."

DEN ULTIMATIVE LØSNINGEN TIL KLIENTER MED ENSIDIG DØVHET

WIDEX CROS kan tilpasses sammen med alle høreapparater i DREAM serien, enten som en CROS eller BiCROS løsning for at øke oppmerksomheten og lytteevnen.

Har du spørsmål til våre produkter?

Kontakt oss