SLIK PRATER DU OM BATTERILEVETID MED KLIENTENE DINE

Hvorfor sliter høreapparater innimellom batterier opp så raskt, og hvordan kan de bli mer effektive? Det er sikkert et tema du ofte prater med klientene om.
Det er ingen hemmelighet at batterilevetiden er en av de vanligste klagepunktene blant høreapparatbrukere. Ifølge MarkeTrak-undersøkelse fra 2010 er batterilevetiden utfordringen brukerne vurderer mest negativt.

Batteriutnyttelse er en komplisert faktor, og det kan være enda vanskeligere å måle den. Høreapparatteknologien gir løpende mulighet for å utvikle større og mer kraftfulle apparater, og det krever større og bedre batterier. Det er vanskelig i en tid hvor klienter krever mindre og mer diskrete apparater. Miljøfaktorer som temperatur, fuktighet, luftkvalitet og støyforurensning kan også påvirke batterier negativt.
Måling av levetiden for batterier til høreapperater kan nesten sammenlignes med måling av drivstofføkonomien for biler. Men når det gjelder biler, kan kjørevaner endres for å forbedre drivstofføkonomien. Det er ikke mulig for høreapparater som kjører og behandler lyd hele tiden ved hjelp av alle sine funksjoner. Den eneste unntaket fra denne regelen er funksjoner som gir mulighet for streaming av lyd fra et apparat til et annet, og som kan slås av når de ikke er i bruk.
Tips om hvordan du får mest mulig ut av batterier til høreapparater
Det fins heldigvis et par ting man kan gjøre selv for å få batterier til høreapparater til å jobbe mer effektivt. Våre batterieksperter gir følgende tips som kan brukes under samtaler om batterier:

Slå det av: Ikke la høreapparatet være slått på om natten, eller når det ikke er i bruk. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet.

Bruk nye produkter: Jo nyere batteriene er, jo bedre. Vær derfor oppmerksom på utløpsdatoen. Ikke ha mange batterier på lager. Og tenk på at kvikksølvfri batterier har kortere levetid enn tradisjonelle batterier.

Hold det tørt: Fuktighet kan redusere batteriets effektivitet betydelig. Oppbevar høreapparater unna vann og på et så tørt sted som mulig når du befinner deg i fuktige omgivelser.

Hold det ikke for tørt: For tørt miljø kan også skade batteriene. Den ideelle relative luftfuktigheten er på ca. 50-60 %. Det er derfor ikke en god idé å oppbevare batterier i kjøleskapet hvor luftfuktigheten generelt er lav. Ta ut batteriet når du bruker et tørkekit.

Oppbevar det på et kjølig sted. Batterier liker kjølige omgivelser, så hold dem vekk fra varme – men oppbevar dem ikke i kjøleskapet der de kan bli skadet.

Oppbevar dem uåpnet: Ikke ta ut batteriene av den originale emballasjen før de skal brukes.
Batterilevetiden kan variere i hvert enkelt tilfelle.
Kunder som ber om et presist svar på hvor lenge et batteri kan holde vil sannsynligvis bli skuffet. Produsenter angir en forventet levetid for batteriet, men i praksis avhenger det av bruken i hvert enkelt tilfelle.

"Det fins ingen enkel måte å fortelle kunder hvor lenge batterier holder i et gitt høreapparat, og det er derfor ikke alltid mulig å gi dem et presist svar," sier batteriekspert Ole Toft fra Widex. "Det kan derfor være en god idé for fagpersonell å be brukerne om å gi en tilbakemelding om deres opplevelser med produkter fra forskjellige produsenter, for å få et generelt overblikk over strømforbruket i praksis."

UNIQUE FLYTTER GRENSENE

UNIQUE høreapparatet har masse nye funksjoner, inklusiv 4 A/D-konvertere med et utrolig bredt input, en lydklassifiseringsfunksjon til å lytte intelligent og Wind Noise Attenuation System, som gir en markant reduksjon av vindstøy.

Har du spørsmål til våre produkter?

Kontakt oss