Skadeanmeldelse

Ved anmeldelse av tap eller utilsiktet skade av apparat, skal brukeren henvende seg til forhandleren hvor apparatet er kjøpt, og fylle ut en skadeanmeldelse samt en erklæring på tro og ære. Det blir ved hver forsikringsbegivenhet – tap eller skade – oppkrevd en selvrisiko som avtalt ved kjøp av forsikringen.

Etter Widex har mottatt det defekte apparatet, vil Widex innen 3 virkedager (eksklusiv frakt) sende det reparerte apparatet retur til forhandleren hvor apparatet er kjøpt.

Hvis høreapparatet er tapt eller ikke kan repareres, låner Widex ut et tilsvarende erstatningsapparat til utløpet av den fulle forsikringsperioden på 4 år. Deretter skal erstatningsapparatet returneres til forhandleren som returnerer til Widex.

Garantert trygghet for Widex høreapparater

Dekningens omfang og garantiperiode

Widex trygghetsforsikring dekker alle deler på ett Widex apparat, dette gjelder også ev. slange eller ledning samt ’custom’ propper. Hvis brukeren har binauralt hørselstap, må det kjøpes til Widex Trygghetsforsikring per apparat.

Trygghetsforsikringen er en utvidet dekning i forhold til den vanlige lovpliktige 2-årige reklamasjonsretten som finnes på alle høreapparater i Norge. Widex trygghetsforsikring dekker når det er snakk om utilsiktede skader og/eller tap av høreapparater i 4 år fra kjøpsdatoen.

Har du spørsmål til Widex' trygghetsforsikring?