Widex' trygghetsforsikring

Når skadeanmeldelsen er utfylt, ber vi deg om sende inn det defekte høreapparatet til adressen nedenfor:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*