Hvorfor er SoundTracker ikke som standard den grafiske visning i FINJUSTERING?

Når finjusteringen utføres, anvender mange brukere grafiske visninger, som output vs. frekvens for visuelt å se effekten av forsterkningsendringene i Finjustering. Standardgrafikken, som vises for brukeren i Finjusteringsvinduet, kan endres i COMPASS oppsettingsverktøyet under START KONSULTASJON.