Viser NOAH både softwareløsninger (Compass 5 og COMPASS GPS)?

Ja. Hvis både Compass 5 og GPS er installert på datamaskinen, viser NOAH begge alternativene.