Hvilken versjon av Windows kreves for å kjøre GPS?

Windows 7 SP1 eller Windows 8. .NET 4.0 må være installert for å kunne bruke COMPASS GPS, og .NET 2.0 må være installert for å bruke nnEARcom. Begge finnes i mappen Støtte. Installer informerer brukeren om det er noe som mangler.