Hva er den brukstiden som definerer 1 dag i Automatisk tilvenning?

Varigheten av 1 dag er innstilt til 12 timer. Denne informasjonen kan fås i Infoboksen over for rullemenyen Varighet.