Hvordan kan den transponerte lyden til andre programmer enn master-programmet demonstreres for høreapparatbrukeren?

I innstillingspanelet for Audibility Extender verktøyet kan de forskjellige programmene aktiveres for å demonstrere den transponerte lyden i det særlige programmet.