Hvordan til-/frakobler jeg programmer?

Justeringer kan foretas i linkede i programmer uten å aktivt skulle fjerne linket til programmene først. Mens disse justeringene foretas, angir COMPASS at programmet ikke lenger er koblet til Master-programmet. Ikonet, som angir at koblingen til programmet nå er fjernet, vises til høyre for arbeidsområdebjelken.