Er det en DAI manager i COMPASS GPS?

Nei. Det er ikke mulig å velge en DAI manager i COMPASS GPS. Standardinnstillingen på høreapparatet er derfor "Annet DAI utstyr". Det er fortsatt mulig å bruke SCOLA FM utstyr sammen med DREAM 9 modellen, men uten DAI manager kan systemet ikke settes mer spesifikt opp. Man kan f.eks. ikke innstille SCOLA systemet til å slå seg på automatisk. I stedet for skal brukeren anvende programknappen og velge DAI/M-DAI-programmer.