COMPASS GPS viser NAL-mål. Hvilken versjon av NAL blir vist?

NAL2-mål kan vises i de grafiske visninger.