Hvor finner jeg mulighetene "ny tilpasning" og "beregne på nytt" i COMPASS GPS?

Disse mulighetene finnes øverst til høyre når man er i TILPASNING eller FINJUSTERING.

Nullstillings- og gjenberegningsmuligheter: Annullér alle nylige endringer. Denne muligheten finnes i funksjonene Sensogram, feedback-test og Program manager: – Sletter de handlinger som er foretatt på skjermen, og nullstiller alle verdier til den verdi de hadde før skjermen ble aktivert. Brukeren ble bedt om å trykke på enten OK eller Cancel. Gå tilbake til beregnede verdier. Denne muligheten finnes i funksjonene Sensogram og feedback-test: – Sletter alle gamle og nye målinger og funksjonen (feedback-test eller Sensogram) går tilbake til de beregnede verdier. Brukeren ble bedt om å trykke på enten OK eller Cancel. Opprett ny tilpasning. Denne muligheten finnes i alle funksjoner i TILPASNING: – Sletter alle tilpasningsdata i høreapparatet og oppretter en ny audiogrambasert tilpasning. Brukeren ble bedt om å trykke på enten OK eller Cancel. Gjenberegn Finjustering Denne muligheten finnes i FINJUSTERING: – Viser brukeren forskjellige muligheter for å nullstille finjusteringen. Brukeren ble bedt om å trykke på enten OK eller Cancel.