Hvorfor er feedback-testen plassert før Sensogrammet i Tilpasningsguiden? Skiller den seg ut fra den tidligere metoden i Compass 5?

Det gjør det. Ved å plassere feedback-testen før Sensogram-måling, understreker vi hvor viktig det er at man får tilpasset en korrekt ørepropp/eartip før Sensogram-målingen foretas. I tilfelle av en dårlig feedback-test som gir anledning til justering av øreproppen/eartippen, vil en allerede utført Sensogram-måling ikke være gyldig og skal gjentas. Vårt mål med å endre rekkefølgen av disse to in situ-målinger er å gjøre det mulig for brukeren å spare verdifull tid under tilpasningen.