Er COMPASS GPS bakover kompatibel med eldre familier av høreapparater?

Nei. CLEAR og alle tidligere produkter blir tilpasset i Compass 5. Ved forsøk på å gå online med eller for å velge eldre høreapparater, ber COMPASS GPS brukeren om å velge Compass 5 som deretter åpnes for å hjelpe med tilpasningen av disse høreapparater.