Fjernkontrollbatteriers levetid

Gjennomsnittlig 6 måneder, avhengig av hvor mye fjernkontrollen brukes. Den avgjørende faktoren for batteriers levetid er, hvor lenge lyset LCD-displayer er på, da det bruker mest strøm (hvis lysforholdene f.eks. er dårlige, slik at lyssensoren nesten hele tiden får LCD-lyset til å slå seg på, holder batteriet muligvis i mindre enn 6 måneder).