Har de akustiske egenskaper blitt endret med Wired RIC-høyttalerne?

Nei, Wired RIC-høyttalernes egenskaper svarer til dem som finnes i eksisterende S-, M- og P-høyttalere. Det betyr f.eks. at en Wired RIC S-høyttaler har en akustikk som er like så god som den tradisjonelle S-høyttaler.