Hva er fordelene ved å bruke Wired RIC-høyttaleren?

Wired RIC-høyttaleren har en kosmetisk attraktiv design, og er mindre synlig enn den tradisjonelle RIC-høyttaler. Konstruksjonen er sterkere, og høyttaleren er loddet til ledningen og helt forseglet, på denne måten unngås problemer med fukt og forbindelsesfeil. Fordi Wired RIC-høyttaleren er mindre, kan flere høreapparatbrukere få den tilpasset. Vi forventer å kunne tilpasse 95 % av kandidatene til en S-høyttaler sammenlignet med ca. 60 % for den tradisjonelle S-høyttalers vedkommende.