Er høreapparatbrukerens individuelle eartipper (CRET) kompatible med Wired RIC-høyttaleren?

Nei. På grunn av høyttalerhusets nye dimensjoner er det ikke mulig å bruke en eksisterende individuell eartip med Wired RIC-høyttaleren.