Hvordan håndterer jeg den nye Wired RIC-høyttaler?

Høyttaleren er festet til ledningen, og de to kan ikke skilles. Dette betyr at hvis du er nødt til å skifte ut ledningen eller høyttaleren, må du skifte ut hele Wired RIC-høyttaleren i stedet for de to delene hver for seg, dvs. ledningen og høyttaleren. Det har derfor blitt enklere å mindre tidskrevende å håndtere øresettet. Wired RIC-høyttaleren forbindes til høreapparatet på samme måte som de eksisterende RIC-løsninger.