Feedback i viftestøy

Utfør en ny feedback-test. Høreapparatet oppfatter viften som et svakt input.  Som et resultat økes forsterkningen og fremkaller feedback. Få tilpasseren til å utføre en ny feedback-test, fordi tilpasningen kan ha endret seg siden sist.