Mistet partner-alarmen blir ikke utløst

Hvis kunden virkelig ønsker å bruke Mistet partner-alarmen, anbefales det å sende inn høreapparatene til service.  I en fremtidig versjon av Compass vil kundene kunne gjøre det i forretningen.
Det kan være at antennen i høreapparatene trenger til å bli "justert".  Det dreier seg om justering/optimering av WidexLink Wireless feltstyrken i høreapparatene.  Det skjer, når høreapparatene lages, og hver gang service utføres.  Serviceavdelingen har softwaren til at gjøre dette.