SmartTone avgir flere biplyder enn forventet

Det kan være fra "Bekrefter bruk av programknapp". Slukk den i Compass under "akustisk indikator".