Klikklyd mens Soundtracker er aktivert

Velg en annen grafikkvisning
Skift grafikkvisningen bort fra SoundTracker til en av de andre valgmulighetene – Output vs. Frekvens, Output vs. Input, Insertion Gain vs. Input osv. Vi har konstatert at det i sjeldne tilfelle kan forekomme en konstant klikklyd i Fine Tuning funksjonen når SoundTracker brukes. Problemet oppstår på grunn av elektrisk interferens mellom NOAHlink kabler og den innvendige ledningsføring i et lille mindretall av høreapparater. Ledningsføringen i disse få høreapparater gjør dem mer følsomme over for elektrisk støy fra NOAHlink, dette resulterer i en klikkende støy. Den kan forekomme både i ISP og Dual ISP høreapparater. Dual ISP apparater er mer motstandsdyktige over for interferens. Det er viktig å merke seg at klikklyden ikke på noen måte ødelegger tilpasningen eller påvirker høreapparatet.  All data blir overført til høreapparatet – presis som de skal.  Det er en uheldig plage.