Feedback-problem når man er i MT-programmet

De fleste beretninger er tilsynelatende knyttet til dårlige feedback-verdier og/eller åpne tilpasninger.  Hvis det er mulig å oppnå "bedre" feedback-resultater, forsvinner problemet vanligvis.