Forbindelse til USBLink eller nEARcom

Batteriet angir muligvis ikke en konstant spenning. Det kan medføre at alarmen for lav batteristand aktiveres.
Kvikksølv brukes i små mengder i de fleste sink/luft-batterier, inkludert våre, for å oppnå en bedre ytelse (det er angitt på deres label).  Noen batteriprodusenter tilbyr nå batterier uten kvikksølv. Vi lanserte våre Widex batterier for mange år siden da vi opplevde mange problemer med digitale høreapparater som skyldes mindre gode batterier som ikke var i stand til å yte en konstant spenning på mer enn ~1,1 V (og til og med kun i veldig korte perioder).   Det ser ut til at standard sink/luft-batterier nå har en mye høyere ytelse, og at de kvikksølvfrie tilsynelatende ikke er tilstrekkelig robuste. Sink/luft-batterier inneholder fortsatt litt kvikksølv, hvilket er en av grunnene til at de må resirkuleres og ikke kastes sammen med vanlig avfall.