Detektering

Kontrollér kontakter/adapter
Hvis kontaktene på apparatene eller adapteren er skitne (pga. fukt, voks, olje osv.), kan forbindelsen være avbrutt.  Adapteren slites med tiden.  Hvis programmeringsadapteren sprenger, skal den skiftes ut.