Hva er en forbedret telespole?

Tilføyelse av en forbedret telespole betyr at vi flytter telespolen fra sin standardposisjon.  Orienteringen av telespolen inne i skallen endres for å maksimere følsomheten over for signaler fra en telefon.
Vi har en annen telespole som kan brukes som et alternativ til Widex standardtelespolen når det ikke er tilstrekkelig plass inne i skallen til å sette på den originale spolen i den ønskede posisjonen. Den har de samme frekvensresponskarakteristikker og det samme output, men er kortere slik at den kan brukes hvor plassen er trang. Det viktige her er ikke at vi har skiftet til en annen type telespole, men at dens posisjon har blitt endret for å oppnå en bedre telefonmottakelse. Hvis telespolens plassering endres fordi den skal brukes sammen med et telefonhåndsett, kan det påvirke telespolens ytelse i forbindelse med romslynge- eller halsslyngesystemer.