Hva er senderekkevidden for WidexLink?

Senderekkevidden for TV-DEX kontroller, M-DEX og RC-DEX er opp til 1 meter fra høreapparatene (ca.15 cm for PHONE-DEX). Senderekkevidden mellom TV-base og TV-Controller er opp til 10 meter.