Hvor viktig er tidsforsinkelsen mellom en streamet lyd og den direkte lyden fra en TV?

Tidsforsinkelsen er ekstremt viktig for oppfattelsen av lydkvalitet. En tidsforsinkelse på mer enn 10 ms oppfattes som metallisk og hul. Vanlig ekko begynner å oppstå ved ca. 30 ms, og ved ca. 150 ms og over det, vil det ikke lenger være synkronisering mellom den streamede lyden og TV-bildet (synkronisme mellom tale og bilde). Når man streamer lyd gjennom WidexLink, er tidsforsinkelsen mindre enn 10 ms, hvilket gir en naturlig ekkofri lydopplevelse (EchoFreeTM).