Hva skjer hvis WidexLink forbindelsen avbrytes på grunn av trådløs interferens eller andre faktorer?

WidexLink er en digital løsning som automatisk og problemfritt gjenoppretter forbindelsen hvis den avbrytes av interferens eller for lang avstand mellom høreapparater eller DEX audioutstyr. Hvis InterEar Partnerkontroll er aktivert, vil brukeren bli gjort oppmerksom på det ved hjelp av SmartSpeak-funksjonen når forbindelsen mellom to høreapparater er avbrutt.