Høreapparatet bråker/gjør merkelige lyder

Sensogram-terskler
"1. Mål utvidede Sensogram-terskler under 500 Hz (når det er mulig)
2. Skift Sensogram-terskler manuelt ved disse frekvensene, slik at de er på/bedre enn audiogramterskelen"
"Forsterker-/egenstøy er ofte knyttet til overforsterkning og/eller upresise ekspansjonkarakteristikker.  
Uttrykket egenstøy er mer passende (enn forsterkerstøy), da det hos Widex ikke er forsterkeren brukeren hører, men hele høreapparatets kombinerte støynivå hvor høyttaleren faktisk er den mest støyende. Det er to viktige faktorer man skal være oppmerksom på: 1. Terskeldata brukes til å innstille våre ekspansjonskarakteristikker.  Widex’ algoritme forutsetter at alle terskler under 500 Hz er lik med 500 Hz.  Dette er gjelder for de målte og/eller beregnede Sensogrammer. 2. Problem med romstøy. Når en bruker har normale/nesten normale terseler, kan romstøynivåer maskere den sanne terskelen og resultere i forhøyede terskler som medfører upresise ekspansjonskarakteristikker, problem med egenstøy og potensiell overforsterkning."

Høreapparatet har kanskje nådd sitt maksimum
Da Diva var støyende i fast Omni eller Dir, ble problemet løst med ISP.

Høreapparatet kjører muligvis på kanten til feedback.
Forsterkningen (særlig for høye frekvenser) ligger på kanten av feedback. Det kan hjelpe med å redusere IGsoft (spesielt høye frekvenser). Hvis det var et annet problem, ville jeg forvente at det også dukket opp i andre støyende omgivelser.

Brumming ved siden av lysstoffbelysninger
Elektroniske filtre kan legges til mikrofonen og forsterkere (att.: Russ)
Støy kan være lyden fra selve lyset, eller det kan skyldes det magnetiske feltet.  Filtre kan tilsettes, men det vil redusere de meget høye frekvenser (etter 6 kHz).

Tilpasningsproblem
Det kan være et tilpasningsproblem. Gjør den om med en lengre avtrykk.
Hvis det opprinnelige avtrykket ikke har noe annet knekk, kan retningen i øregangen være avbrutt og dermed resultere i okklusjons-/lydkvalitetsproblemer og uklare problemer med støy da lyden forlater høreapparatet og springer rundt i øregangen før den når trommehinnen.