Telespolen bråker/skratter

Øk forsterkningen i telespoleprogrammet

Elektromagnetisk stråling fra telefonen (ikke kompatibel med høreapparat)
"Trådløse hjemmetelefoner er kjent for å være støyende og derfor er det ikke mange modeller som er kompatible med telespoler. 
Kunden bør kontrollere det.  De avgir veldig elektromagnetisk stråling som høreapparatene fanger opp."