Garanti på tilbehør?

Det er vanlig 2års produktgaranti på tilbehøret, dette betyr at vi tar tilbehør i retur i fall at det er fabrikasjonsfeil på varen. Tilbehør kjøpt til full pris tas utelukkende retur til ombytting, hvis varen er i original emballasje og det sendes inn en returseddel.

Høreapparater og høyttalere er dekket av 4 års garanti. Defekte høyttalere ombyttes utelukkende når du sender inn returseddel og høyttalere.