Når mottar jeg min Standardpakkekode?

Tilføyer du ikke en Standardpakke med bestilling av et høreapparat i eShop, eller fører du konsignasjonslager, vil det bli tilsendt en Standardpakkekode ved fakturering av et Widex apparat.
Denne koden anvendes til å bestille Standardpakken og kan til og med brukes til å selv skreddersy sin Standardpakke med en verdi på opp til 560 kr. eksklusiv moms.