Hvordan rapporterer jeg en skade?

Hvis en kunde henvender seg hos deg i forbindelse med en skade eller tap av høreapparat, skal du rapportere skaden ved å fylle ut en online skadeanmeldelse. Du finner skadeanmeldelsen her.

Hvis apparatet er mistet, vennligst oppgi dette i skadeanmeldelsen. Hvis apparatet er ødelagt, ber vi deg sende det til:

Widex DK A/S
Att.: Reparationsafdelingen
Nymøllevej 6
3540 Lynge

Apparatet returneres til din hørselsklinikk innen 3 virkedager + frakt etter mottakelse.