Hva bør jeg gjøre når jeg selger en Trygghetsgaranti?

Når du selger en Widex' Trygghetsgaranti, skal det alltid skje i forbindelse med salg av høreapparatet. Fyll ut Trygghetsgarantien ved å angi opplysninger om høreapparatet – herunder serienummer, samt klinikkens pris og selvrisiko. Husk å stemple Trygghetsgarantien med klinikkens stempel for å gjøre Trygghetsgarantien gyldig.