Hva dekker Widex' Trygghetsgaranti?

Widex’ Trygghetsgaranti er et supplement til Widex' normale produktgaranti og din kundes egen forsikring. Garantien dekker i de tilfelle hvor en vanlig innbo- eller skadeforsikring normalt ikke dekker. Widex’ Trygghetsgaranti gjelder i 4 år fra kjøpsdatoen og kan kjøpes i forbindelse med kjøp av Widex høreapparater. Den dekker i hele verden.
Med Widex Trygghetsgaranti vil du kunne tilby kundene dine:
  • Dekning ved tap av 1 høreapparat (tyveri eller tap)
  • Dekning av opp til to utilsiktede skader (f.eks. fysisk overlast eller vannskade)
  • Erstatningsapparater tilbys ved tapte høreapparater eller apparater som ikke kan repareres. Er det ikke mulig å erstatte til den samme modellen som brukerens opprinnelige høreapparat, tilbys et tilsvarende apparat som erstatning
  • Garantert levering innen 3 virkedager etter mottak av det defekte høreapparatet i vår serviceavdeling. Ved behov for erstatningsapparat leveres nye apparater innen 3 virkedager fra mottak av anmeldelse