Jeg kan ikke generere rapport når jeg ikke har forbindelse til nettet. Hvorfor ikke?

Rapporter genereres på nettet, og det er derfor nødvendig å ha en Internett-tilkobling. Hvis du ikke har tilgang til nett, lagrer guiden rapporten i en utskriftskø, og du vil deretter kunne generere rapporten når du har tilgang igjen.