Når jeg trykker på knappen "Generer PDF", skjer det ingenting. Hva er galt?

Sørg for at pop-up blokkering er deaktivert i nettleseren din.