Hvordan kan jeg lagre den genererte PDF på iPaden min?

Du trenger en app til håndtering av PDF'er som f.eks iBooks. Når du trykker øverst i PDF'en, blir det vist en meny hvorfra du kan "Åpne i iBooks".