Kan M-DEX og TV-DEX være knyttet til programmet Audibility Extender i stedet for standard master-programmet?

Nei. Som standard kobler M-DEX og TV-DEX seg automatisk til Master-programmet, og det kan ikke endres.  Danmark vil be om muligheten til å gjøre dette.