Er det noe som taler mot å bruke en DREAM440 eller DREAM330, når man prater med en kandidat til en BiCROS løsning?

Over for en BiCROS kandidat med hørselstap i det gode øret, er argumentene for mersalg til en høyere pris de samme som for våre DREAM høreapparater generelt. Se DREAM Bestseller eLearning for mer informasjon. Den er tilgjengelig på Widex Sales Academy.